GUS zamieścił podstawowe informacje dotyczące poziomu aktywności zawodowej w Polsce wg cech demograficznych i społecznych; cech zawodowych, statusu zatrudnienia oraz czasu pracy. Charakterystyka osób niezatrudnionych uwzględnia czas trwania bezrobocia i przyczyny bierności zawodowej, metody poszukiwania pracy, przeszłość zawodową oraz sytuację osób niepełnosprawnych na rynku pracy.

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/aktywnosc-ekonomiczna-ludnosci-polski-i-kwartal-2022-roku,4,46.html

//websnarts.com/4gs/wp-content/uploads/2017/10/footer-logo1.png

Pozyskujemy talenty, których umiejętności i doświadczenie przekładają się bezpośrednio na wzrost organizacji. Nasza praktyka w biznesie sprawia, że jesteśmy wiarygodnym partnerem w szybkiej i skutecznej rekrutacji na specjalistyczne stanowiska. Dzięki doświadczeniu i pasji budujemy trwałe relacje, które pomagają naszym Partnerom skupić się na kluczowych obszarach ich działalności. To, co nas wyróżnia, to rekrutacja szyta na miarę – dostosujemy się do Twoich potrzeb i zaproponujemy indywidualny model współpracy.