Aktywność ekonomiczna ludności Polski

GUS zamieścił podstawowe informacje dotyczące poziomu aktywności zawodowej w Polsce wg cech demograficznych i społecznych; cech zawodowych, statusu zatrudnienia oraz czasu pracy. Charakterystyka osób niezatrudnionych uwzględnia czas trwania bezrobocia i przyczyny bierności zawodowej, metody poszukiwania pracy, przeszłość zawodową oraz sytuację osób niepełnosprawnych na rynku pracy.

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/aktywnosc-ekonomiczna-ludnosci-polski-i-kwartal-2022-roku,4,46.html

logo

25 lat doświadczenia w rekrutacji, doradztwie oraz praktyki w biznesie sprawia, że jesteśmy wiarygodnym partnerem. Naszą silną stroną jest rozumienie zmian i potrzeb rynkowych, dlatego wiemy jak rekrutować właściwych ludzi.