Diagnoza sytuacji na rynku pracy w Szwajcarii w I kwartale 2023 r.: podaż pracy

W I kwartale 2023 r. liczba pracujących w Szwajcarii wzrosła o 2,1% w porównaniu z analogicznym kwartałem 2022 r. W tym samym okresie stopa bezrobocia wg Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) spadła z 4,6% do 4,3% w Szwajcarii i od 6,2% do 6,0% w UE. Oto niektóre wyniki szwajcarskiego badania siły roboczej przeprowadzonego przez Federalny Urząd Statystyczny (FSO).

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2023 roku

W marcu 2023 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu z marcem 2022 r. było wyższe o 0,5% i wyniosło 6516,8 tys. etatów. W stosunku do poprzedniego miesiąca przeciętne zatrudnienie zmniejszyło się o 0,1%.  

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2023 r. w porównaniu z marcem 2022 r. było wyższe o 12,6% i wyniosło 7508,34 zł (brutto). Względem lutego 2023 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto zwiększyło się o 6,3%.

Popyt na pracę w IV kwartale 2022 roku

Na koniec czwartego kwartału 2022 r. w Polsce odnotowano 115,7 tys. wolnych miejsc pracy. Było to o 15,8% mniej niż na koniec czwartego kwartału 2021 r. Wskaźnik wolnych miejsc pracy w czwartym kwartale 2022 r. wyniósł 0,92%. W skali roku zmniejszyła się zarówno liczba nowo utworzonych (o 21,3%), jak i zlikwidowanych miejsc pracy (o 14,3%).

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/popyt-na-prace/popyt-na-prace-w-iv-kwartale-2022-roku,2,49.html

logo

25 lat doświadczenia w rekrutacji, doradztwie oraz praktyki w biznesie sprawia, że jesteśmy wiarygodnym partnerem. Naszą silną stroną jest rozumienie zmian i potrzeb rynkowych, dlatego wiemy jak rekrutować właściwych ludzi.