Im 1. Quartal 2023 stieg die Erwerbstätigenzahl in der Schweiz gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal um 2,1%. Im gleichen Zeitraum sank die Erwerbslosenquote gemäss Definition des Internationalen Arbeitsamts (ILO) in der Schweiz von 4,6% auf 4,3% und in der EU von 6,2% auf 6,0%.

https://www.bfs.admin.ch/bfs/en/home.assetdetail.24725772.html

//websnarts.com/4gs/wp-content/uploads/2017/10/footer-logo1.png

Pozyskujemy talenty, których umiejętności i doświadczenie przekładają się bezpośrednio na wzrost organizacji. Nasza praktyka w biznesie sprawia, że jesteśmy wiarygodnym partnerem w szybkiej i skutecznej rekrutacji na specjalistyczne stanowiska. Dzięki doświadczeniu i pasji budujemy trwałe relacje, które pomagają naszym Partnerom skupić się na kluczowych obszarach ich działalności. To, co nas wyróżnia, to rekrutacja szyta na miarę – dostosujemy się do Twoich potrzeb i zaproponujemy indywidualny model współpracy.